Mutlu Şehir Osmaniye Fotoğraf Yarışması

YARIŞMANIN AMAÇLARI:
• Kültürel zenginliklerimizin canlı tutulup bir sonraki kuşaklara aktarmak
• Osmaniye ve çevresinin tabii güzelliklerini yansıtmak
• Halkımızın güç ve karakter yapısını, coğrafi konum ve kaynaklarının zenginliğiyle bütünleştirmek
• Çukurova’mızdan yaylalara, ırmaklardan bayırlara her türlü güzelliği değerli ve kalıcı kılmak
• Vaktimizin, “an”ımızın kıymetini Osmaniye’mizin güzellikleriyle bütünleştirmek.

YARIŞMANIN KONUSU
Yarışma “Osmaniye” konulu üç ayrı kategoride değerlendirilecektir.
1. Siyah Beyaz Eski Fotoğraf Yarışması
2. Osmaniye ve Güzellikleri Fotoğraf Yarışması
3. Mahalli Çocuk Oyun ve Oyuncakları Yarışması
Ayrıca ödül töreninden sonra 23-24 Nisan 2016 tarihlerinde jüri üyelerinin ve dereceye girenlerin katılacağı “Mutlu Şehir Osmaniye’nin Güzellikleri” adlı yine ödüllü bir “Fotoğraf Maratonu” düzenlenecektir.

ÖDÜLLER (Her kategori için ayrı ayrı ödül verilecektir)

Birincilik ödülü: 2000 TL ve plaket
İkincilik ödülü: 1500 TL ve plaket
Üçüncülük ödülü: 1000 TL ve plaket
Mansiyon: 500 TL ve plaket

1. Siyah Beyaz Eski Fotoğraf Yarışması
Osmaniye’de fotoğrafçılığın ve sanatının gelişmesinde, sevilmesinde önemli katkıları olan Sayın Hakkı Coral adına yapılacaktır.
a) Osmaniye ve çevresinin eski yıllarını yansıtan manzara, günlük hayattan izler, portreler vb. tüm albüm sayfalarında, sandukalarda, kitap sayfalarının arasında kalmış fotoğraflarla başvurulabilir.
b) Fotoğraf künye bilgileri (Kime ait olduğu, biliniyorsa kim tarafından çekildiği, yer, zaman ve portre bilgileri vs.) başvuruda gereklidir.
c) 18 yaşını doldurmuş herkes yarışmaya katılabilir.
d) Her yarışmacı en fazla 15 (on beş) eserle katılabilir.
e) Şahsen başvuru ile başvuran yarışmacıların fotoğrafları başvuru esnasında görevliler tarafından bilgisayar ortamında taranıp tekrar iade edilecektir.

2. Osmaniye ve Güzellikleri Fotoğraf Yarışması
İlimizin sınırları içerisinde yer alan doğa güzelliklerini yansıtan fotoğraflar katılacaktır.
a) Dağlar: Tabii manzaralar, pınarlar, hayvanlar, bitkiler, kaleler vb.
b) Yaylalar: Yayla manzaraları, yaylacılık kültürü, sosyal hayat, törenler, şenlikler, oyunlar ve oyuncaklar vb.
c) Sınırlarımız içindeki bütün yerleşim merkezleri, nehirler, göl ve barajlar
d) Tarlalar, bahçeler, bitkiler, çiçekler
e) Törenler, bayram, bayramlaşma, cenaze, asker uğurlama vb. fotoğraflarla katılacaklardır.
f) Ödül alan eser sahipleri ve sergilenmeye değer bulunan eser sahipleri Zorkun Yaylası 26. Çocuk Şenliği’ne konuk olacak seçici kurul üyelerimiz tarafından verilecek olan üç gün süreli uygulamalı fotoğrafçılık kursuna katılmaya hak kazanacaklardır.
g) Her yarışmacı en fazla 6 (altı) eserle katılabilecektir.

3. Mahalli Çocuk Oyun ve Oyuncakları Fotoğraf Yarışması
a) İlimizde oynanmış ve oynanmakta olan çocuk oyunları
b) Oyuncakların yapılışı ve oynanışını konu edinen fotoğraflar ile başvurulacaktır.
c) Her yarışmacı en fazla 6 (altı) eserle katılabilecektir.
d) Ödül alan eser sahipleri ve sergilenmeye değer bulunan eser sahipleri Zorkun Yaylası 26. Çocuk Şenliği’ne konuk olacak seçici kurul üyelerimiz tarafından verilecek olan üç gün süreli uygulamalı fotoğrafçılık kursuna katılmaya hak kazanacaklardır.

GENEL HÜKÜMLER
• Ödül kazanmış eserler haricinde, daha önce başka bir yarışmaya katılmış, sergilenmiş veya yayımlanmış eserlerin yarışmaya katılımı serbesttir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel fotoğrafçılar yarışmaya katılabileceklerdir.
• Başvurulan fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. (Osmaniye ve Güzellikleri Fotoğraf Yarışması, Mahalli Çocuk Oyun ile Oyuncakları Fotoğraf Yarışması kategorisi için geçerlidir.)
• Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
• Yarışmacı katılım formunu eksiksiz doldurduktan sonra kapalı bir zarfa koyarak fotoğrafları kayıt ettiği CD, DVD vb. ile birlikte hasar görmeyecek şekilde yarışma teslim adresine posta yolu ile veya elden göndermelidir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların bulunduğu CD veya DVD’nin postada/kargoda kaybolmasından ya da hasar görmesinden Osmaniye Belediyesi sorumlu değildir.
• Yarışma için gönderilen bu fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
• Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımlar geri alınır.
• Kroplama, keskinlik gibi oynamaların dışında yer alan fotoğrafın özünü değiştiren müdahaleler kabul edilmeyecektir.
• Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini ve özgün anlatımını kullanmakta serbesttir.
• Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar jpeg formunda, kısa kenarı en az 20(yirmi) cm olacak şekilde 8(sekiz) bit RGB, 300(üç yüz) dpi, sıkıştırma oranı 12(on iki) olarak kaydedilecektir.
• Ödül alan ve yarışmaya katılan tüm fotoğraflar sergi amaçlı olarak Belediyemiz tarafından basılı hâle getirilecektir.
• Bu yarışmalarla dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm fotoğraflar kullanım hakları süresiz olarak eser sahibi ile Osmaniye Belediye Başkanlığına ait olacaktır. Osmaniye Belediye Başkanlığı, yarışmaya katılan bütün eserlerden basılı ve görsel yayınlarında kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca bir telif hakkı ödenmeyecektir. Eserlerin üçüncü kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Osmaniye Belediyesinin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
• Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

YARIŞMA SEKRETERİ:
Osmaniye BelediyesiBasın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
(Kutlamış Göktürk GÜREL – Hasan GERMEN)
Tel: 0328440 00 80 Cep: 0 507 065 76 73
E-posta : osmaniyebelediyesihaber@gmail.com
Eserler posta/kargo yoluyla veya elden aşağıdaki adrese gönderilecektir.
Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı No:303
Osmaniye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Merkez /OSMANİYE

YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru: 29 Şubat 2016 –10 Nisan 2016
Sonuçların Açıklanması: 21 Nisan 2016
Ödül Töreni: 22 Nisan 2016

FOTOĞRAF YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
• Gökhan Coral Prof. Dr. / Çukurova Üni. – Fotoğraf Sanatçısı
• Ahmet Karataş Prof. Dr. / Niğde Üni. – Fotoğraf Sanatçısı
• Ahmet Remzi Tülüce Dr. – Fotoğraf Sanatçısı
• Aykut İnce Orman Bakanlığı – Fotoğraf Sanatçısı
• Arslan Küçükyıldız TRT – Fotoğraf Sanatçısı
• Fatma Gök Salt – Fotoğraf Sanatçısı
• Tahir Uzun TRT – Fotoğraf Sanatçısı
• Hamit Yalçın TRT – Fotoğraf Sanatçısı
• Cabbar Yıldız TRT – Fotoğraf Sanatçısı
• Murat Anıl OFSAD Başkanı – Fotoğraf Sanatçısı

İlgili Terimler :