Temizlik İşleri Müdürlüğünde taşeron statüde görev yapan personellerimiz için sınav duyurusu:

Temizlik İşleri Müdürlüğünde taşeron statüde görev yapan personellerimiz için sınav duyurusu:

24/12/2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda daha önce başvuruları kabul edilen “Temizlik İşleri Müdürlüğü” ne bağlı taşeron statüsünde çalışan personellerin sınavları 10 Mart 2018 günü sabah 09.00’dan itibaren Osmaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü sınav salonunda yapılacaktır. Bu duyuru tebliğ niteliğindedir.Diğer birimlerde görev yapan taşeron statüsündeki personellerimizin sınav yeri, günü ve saati ayrıca duyurulacaktır.

İlgili Terimler :