Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Eğitim Sertifika Kursu

T.C.

OSMANİYE BELEDİYESİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü

5199 Sayılı hayvanları koruma kanunu çerçevesinde 26.05.2006 tarih ve 26166 sayı ile yürürlüğe giren hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince ev ve süs hayvanı satış yerleri için verilecek eğitim 20 Aralık 2017 tarihinde Osmaniye Belediyesinde yapılacaktır.

Ev ve süs hayvanı satış yerleri için eğitim sertifikası alacak kişiler 15 Aralık 2017 tarihinde kadar Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunacaklardır. Eğitim 20 Aralık 2017 tarihinde yapılacaktır. Başvuruda istenilen belgeler.

  • Nüfüs kağıdının önlü arkalı fotokopisi
  • İkemetgah
  • 4 resim
  • Eğitim durumlarını gösterir belge
  • Şirketler için ticaret sicil gazetesi
  • Kurs ücreti 100 Tl Belediye veznesine ödenmiş makbuz.
İlgili Terimler :