ÇAĞRI MERKEZİ

0 328 440 00 80
icon

Sosyal Yardım Online Başvuru

BİLGİLENDİRME METNİ

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

  1. Engeli ve yaşlı olması nedeniyle hanede iş gücüne dahil olabilecek birey bulunmayan aileler
  2. Hanede kişi başı gelir asgari ücretin 1/3 ‘ü ve altında olan muhtaç aileler
  3. Hanede tedavi masrafı yüksek sağlık sorunu olan kişi bulunması
  4. Eşi vefat etmiş, eşi tarafından terk edilmiş, şiddet mağduru, eşi cezaevinde olan ve yeterli gelire sahip olmayan kadınlar
  5. 60 yaş üstü yalnız yaşayan ve yeterli gelire sahip olmayan kişiler
  6. Hastalık ya da göç gibi nedenlerle geçici süreli işsizlik yaşayan bireyler
  7. İkametgah kaydı ilimizde olan, devlet yurdunda veya özel yurtta kalmayan, ailesinin haricinde farklı bir evde kirada veya kendi mülkünde kaldığını belgelendiren, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden geri ödemesiz burs alan öğrenciler

Sosyal destek hizmetlerinden faydalanırlar.

Başvuru Değerlendirme Süreci

  1. Sosyal Yardım başvurularında aşağıda vermiş olduğunuz bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunuz aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
  2. Talebiniz doğrultusunda başvurunuz değerlendirmeye alınır. Gerekli gelir ve sosyal incelemelerden sonra Sosyal Çalışmacılar tarafından dosyanız hazırlanarak Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kuruluna sunulur
  3. Sosyal Hizmetleri ve Yardım Esasları Yönetmeliği ile Buharalı Şakir Efendi Aşevi Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilen talepler Kurul tarafından uygun bulunması halinde başvuru sahibine gerekli bilgilendirme yapılır.

 

İlgili Terimler :