ÇAĞRI MERKEZİ

0 328 440 00 80

LİSELER ARASI GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN METERYALLERDEN TASARIM YARIŞMASI

OSMANİYE BELEDİYESİ

LİSELER ARASI GERİ DÖNÜŞEBİLEN METERYALLERDEN

TASARIM OLUŞTURMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

YARIŞMANIN AMACI:

Bir duyarlılık eğitimi olarak görülen sanat eğitiminin, gençlerin duygu dünyasının gelişimine, ifade gücüne katkısı ve sanat eğitimi vurgusunun önemli olduğunun hissettirilmesi; duygu, düşünce ve hayallerinin ne anlama geldiğini ifade edilmesi amacını taşımaktadır.

 

YARIŞMANIN KONUSU:

Geri dönüşebilen materyalleri kullanarak fikir ve düşüncesini kullanarak tasarım oluşturma.

 

 YARIŞMANIN UYGULAMA ALANI:

 Osmaniye merkeze bağlı tüm özel ve resmi Liseler 9,10,11,12. Sınıf öğrencileri katılabilecektir.

 

YARIŞMADA KULLANILACAK MATERYALLER:

 Ambalaj atık gruplarının tamamını kullanabileceklerdir. (kâğıt, karton, cam, plastik, metal, pil vb…)

 

SON BAŞVURU: 31 Mayıs2022 Salı Saat 17.00

ÖDÜLLER: 1. Play station, 2.elektrikli scooter, 3. Akıllı saat (Başarı Belgesi, Madalya)

 

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya sadece Osmaniye merkez ve merkeze bağlı resmî ve özel okullarda öğrenim gören lise 9,10,11,12. Sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.
 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir tasarımla katılabilecektir.
 • Yarışmada her öğrenci okullarından bağımsız olarak ferdi olarak veya okulunu temsilen de katılabileceklerdir.
 • Tasarımlar özgün olarak yapılacaktır.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve her türlü ambalaj atık malzemeyi kullanmakta serbesttirler. Eser sahibi yarışmaya katılarak telif hakkını Osmaniye Belediyesi’ne devrettiğini kabul ve beyan etmiştir.
 • Tasarımları oluştururken tasarımın belli aşamalarında en az 3 resimleme yapılarak Osmaniye belediyesine sunacaklardır.
 • Yarışmaya katılan tüm öğrenciler şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışma jürisi gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi ve yeri üzerinde değişiklik yapabilir.
 • Tasarımlar (orijinali) Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne (Belediye hizmet binası 3.kat) elden teslim edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek tasarımların yanına Adı-soyadı-okul ve iletişim bilgileri yazılacaktır.
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımlar daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Kopya, çalıntı olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Tasarımları yarışmaya katılan öğrenciler herhangi bir yardım almadan kendileri yapmaları gerekmektedir. Jüri yapılan tasarımları öğrenci tarafından yapılmadığı kanaatine ulaşırsa eser değerlendirme dışı kalacaktır.

 

NOT: Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 0 328 440 00 80 veya organizasyon sorumlusu Baybars BAŞARAN 0536 409 70 84 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

İlgili Terimler :