ÇAĞRI MERKEZİ

0 328 440 00 80

OSMANİYE MASAL PARK

OSMANİYE MASAL PARK PROJEMİZİN HEDEFİ

Kentler ekonomilerini canlı tutabilmek amacı ile yaşamın içerisinde bir takım farklılıkları ortaya koymak zorundadırlar.

Benzer şekilde; kentte yaşayanların rahatlayabileceği, eğlenebileceği, sosyalleşebileceği ve bir araya gelerek kentsel aidiyet duygusunu güçlendirecek sosyal alanlar oluşturmak Belediyelerin asli görevleri arasındadır.

Bu amaçla, bölgede benzeri olmayan, Osmaniye’nin tanıtımına da katkı sağlayacak ve aynı zamanda bölgesel cazibe alanı haline gelecek bir eğlence ve dinlenme alanı planlanmıştır. Bu alanı planlarken ekonomik ve sürdürülebilir olmasına, yeni yapılan yatırımların da geri dönebilir olmasına özen gösterilmiştir. Tüm bu ekonomik ve sosyal kaygılara eş olarak; kültürel olarak da Osmaniye’de yer alacak böyle bir parkın öz kültürümüze ait olması, bize ait olması da planlamada bize en önemli yol gösterici olmuştur.

Günümüzde, özellikle çocuklar ve gençler yoğun yabancı baskısı altındadır. Geleceğimizin güvencesi olarak düşündüğümüz çocuk ve gençlerimizi sanal dünyanın zararlarından ve kültürel erozyonundan korumak, onlara kendi milletlerine ve tarihlerine ait masal kahramanlarının yaşadıklarını aktarmak yolu ile kültürümüzü gelecekte de canlı tutmak, belki de bu parkın en önemli amacı olacaktır.

 

 

 

İlgili Terimler :