ÇAĞRI MERKEZİ

0 328 440 00 80

Sofya Ziyareti ve Eğitimciler Eğitimi Semineri

T.C. Osmaniye Valiliği’nin yürütücüsü olduğu, Sofya Belediyesi, Avrupa Perspektifleri Derneği ve T.C. Osmaniye Belediyesinin eş faydalanıcısı olduğu, “Yerel ve Bölgesel İdareler İçin Bilgi Paylaşımı Projesi” aktivitelerinden Eğiticilerin Eğitimi Semineri 1 ve 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sofya’da gerçekleştirildi.

Sofya belediyesinin evsahipliğinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Osmaniye Vali Yardımcısı Sayın Adem YILMAZ başkanlığındaki 27 kişilik heyet Sofya Belediyesi ve diğer yetkililer ile çeşitli görüşme, ziyaret ve fikir alışverişinin yanı sıra Avrupa entegrasyonu, AB kurumları, yapıları ve politikaları, AB fonları tarafından finanse edilen projelerin hazırlanması ve uygulanması konusundaki bilgilerini geliştirmek için bir Eğiticilerin Eğitimi Seminerine katılım sağladı.

Ayrıca Sofya Belediyesi için başarılı bir finansman aracı olarak “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Belediye Garanti Fonu (SMEG)” deneyimi paylaşıldı. Fonun kurulması ve işletilmesi, ekonomik kalkınmanın artırılması ve Sofya Belediyesi topraklarında küçük ve orta ölçekli işletmelerin işletilmesi için elverişli bir ortamın yaratılması için çeşitli girişimler de sunuldu. Heyet, “Accelerator Start-up Sofia” Pilot Programı ile Sofya Belediyesinin yenilikçi, başlangıç ve sosyal girişimcilere sunduğu fırsatların yanı sıra, Türkiye belediyeleri ve bölgelerinde böyle bir finansal aracın başlatılmasına özel ilgi gösterildi.

İlgili Terimler :